آبکشی شرعی لباس ها همواره یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی است.

شما با این ویژگی منحصر به فرد که در این ماشین لباسشویی فراهم شده ، علاوه بر پاکیزگی لباس ها از تطهیر بودن آن ها طبق موازین اسلامی نیز اطمینان پیدا کنید.

یکی دیگر از ویژگی های این لباسشویی قفل کودک است.

وقتی از این برنامه استفاده می کنید ، تنظیمات کنترل پنل ماشین ، به هنگام شستشو ، بدون اجازه شما تغییر نمی‌ کند.