آبکشی شرعی لباس ها همواره یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی است.

شما با این ویژگی منحصر به فرد که در این ماشین لباسشویی فراهم شده ، علاوه بر پاکیزگی لباس ها از تطهیر بودن آن ها طبق موازین اسلامی نیز اطمینان پیدا کنید.